Bjørn Gløer Hansen style=

Bjørn Gløer Hansen

Nestleder
Frank Willy Andersen style=

Frank Willy Andersen

Sekretær
Ole-Johnny Ramstad style=

Ole-Johnny Ramstad

Kasserer
Per Olav Gundersen style=

Per Olav Gundersen

Styremedlem
Birger Martin JENSEN style=

Birger Martin JENSEN

Styremedlem
Ole Petter style=

Ole Petter

Varamedlem
Helle Cathrine Sandvik style=

Helle Cathrine Sandvik

Varamedlem